De begeleiding kan in mijn praktijk in Franeker of
online plaatsvinden.
Een combinatie is ook mogelijk 

Interesse in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Vul dan onderstaande contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met jou op.  
Troch my  | Mirjam Bekius 
A. van Voorthuijsenweg 34A, 8802 ZA Franeker
Geopend: dinsdag tot vrijdagochtend
info@trochmy.nl
0613002306
Aangesloten bij Hoogevoelig Heel Gewoon
Rekeningnummer: NL82KNAB0418062803
KVK: 85921920

Algemene voorwaarden

 1. Begeleiding door Troch my is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel kan het een aanvulling zijn. 

  Raadpleeg altijd een arts bij (langdurige of bij verergeren) van lichamelijke of psychische klachten.

 2. Troch my voert haar begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit. Troch my heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Resultaten zijn van diverse factoren afhankelijk. 

 3. Troch my is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Alle begeleidingsmomenten die uitgevoerd worden dienen contant, via tikkie of factuur afgerekend te worden. Dit dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij betalingsachterstand is Troch my gerechtigd verdere begeleidingsafspraken op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling geannuleerd worden. Hiervoor bereken ik geen kosten. Zeg je binnen 24 uur af, dan betaal je 50% van de afgesproken prijs.. Meld je je niet af of kom je je geplande afspraak niet na, dan betaal je 100% van de prijs.

 7. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 8. Troch my zal niet zonder jouw toestemming informatie doorgeven aan derden.

 9. Troch my behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.