Hoe zou het zijn:

Als jij meer inzicht hebt in wie je bent?
Om te beseffen dat eigenlijk alles al in jezelf aanwezig is?
Praktische handvaten hebt die je iedere dag weer kunt gebruiken?
Van "o jee, ik voel zo veel naar wat heeft het mij te vertellen?
Jouw hooggevoelige leven gaan (be)leven?
Om een andere manier van begeleiden te ervaren?

Voor een waarde(n)vol leven?

Foar dy, mei dy, troch my. 


Troch My - door mijzelf - is een begeleidingspraktijk voor bewustwording en groei. 
Door gebruik te maken van verschillende methodes krijg jij inzicht, word je je bewust, kun je er naar handelen en groeien. 
Teruggaan naar "my", jouw kern. Wat heb jij nodig? Ieder begeleidingsmoment is daarom ook weer anders.

Kom je voor één keer of vaker?
Je bent van harte welkom.


Met oprechte nieuwsgierigheid en zonder oordeel luister ik naar jouw verhaal. Waar woorden niet direct naar boven komen, gebruik ik andere vormen om jou te laten voelen wat je wilt vertellen. Met aandacht en (h)erkenning voor dat wat er is, wat je hoort, ziet en voelt. Iedere levensfase heeft ook zijn eigen uitdagingen. Dat maakt dat we allemaal wel eens iemand nodig hebben, om samen te onderzoeken wat je op dit moment wilt en vooral ook laat zien wat er allemaal (al) wel is. 

Ik kijk er naar uit om jou te ont-moeten.

"In mijn praktijk investeren we in verbinding, 
de verbinding met jezelf en tussen ons,
Vanuit daar gaan we verder naar
bewustwording en inzicht om
uiteindelijk te kunnen groeien".